Netherlands

OnCampus Amsterdam – Bước đệm cho tương lai

Tại Amsterdam – Hà Lan, OnCampus Amsterdam cung cấp khóa học dự bị, giúp các bạn học sinh chuẩn bị hành trang thật chắc chắn trước khi nhập học ở hai trường Đại học danh giá là Đại học Nghiên cứu Khoa học Amsterdam và Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam.

Read More
Một cái nhìn về giáo dục Hà Lan

Giáo dục Hà Lan chú trọng vào phát triển khả năng tự học, tự tìm tòi, khám phá.

Read More
Theo học Luật ở The Hague, thủ đô công lí thế giới

Tuy không phải là thủ đô chính thức của Hà Lan, nhưng The Hague là nơi vẫn được biết đến như một thủ đô chính trị.

Read More
Du học Hà Lan, xứ sở tiên phong của những ý tưởng

Người Hà Lan nổi tiếng ham thích sự phiêu lưu và điều này được thể hiện một cách rõ ràng trong cách họ làm giáo dục.

Read More