OUR SERVICES

The Tree Academy is an international education consultancy, based in Saigon.

We strive to maximize learning opportunities for Vietnamese students, which encourages and supports them to learn and sharpen their skills in an international professional environment.

Our comprehensive consultant service is a long-term care, including:

Currently, we are recruiting for these 06 study destinations: United Kingdom and Northern Ireland, United States of America, Australia, Canada, Norway and Finland.

The Tree Academy là văn phòng tư vấn giáo dục quốc tế, đặt tại Sài Gòn.

Chúng tôi luôn nỗ lực để tối đa hóa cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên Việt Nam, tạo điều kiện để các bạn có thể học hỏi kiến thức và rèn luyện kĩ năng trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp. 

Dịch vụ tư vấn giáo dục quốc tế của chúng tôi là một sự hỗ trợ dài hạn, bao gồm:

Hiện tại, The Tree Academy hỗ trợ tư vấn giáo dục ở 06 quốc gia: Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Hoa Kỳ, Úc, Canada, Na Uy và Phần Lan.