Bằng cấp tại Pháp: 3. Bằng Thạc sĩ

Bằng thạc sĩ Pháp Bằng thạc sĩ Pháp Bằng thạc sĩ Pháp

Riêng chính phủ Pháp có quyền sử dụng từ ‘Master‘ dành cho một loại bằng quốc gia và bằng Master này được cấp cho sinh viên đã hoàn thành một lượng tín chỉ 300 ECTS, tức là tương đương với 5 năm học sau THPT, dù theo định hướng nghề nghiệp hay nghiên cứu. master tại pháp

master tại pháp

Bằng Master tại Pháp

Bậc Master tại Pháp có hai định hướng: Thạc sĩ nghiên cứu (Master de recherche) nhằm mục đích chuẩn bị cho Tiến sĩ, trong khi đó Thạc sĩ thực hành (Master Professionnel) lại chuẩn bị cho sinh viên hành trang để làm việc. Tuy nhiên, sự phân hóa đó đang có xu hướng mờ nhạt dần và hiện nay vẫn có các chương trình đào tạo không chuyên biệt hóa. Chương trình thạc sỹ ở Pháp thường gồm 2 năm, chia ra thành M1 (Master 1) và M2 (Master 2). Sau khi hoàn thành chương trình học M1, bạn sẽ nhận được chứng chỉ cho chương trình học của bạn. Có chứng chỉ M1, bạn sẽ được đăng ký học tiếp M2 cùng chuyên ngành. Sau khi hoàn thành khóa học bạn sẽ có bằng thạc sỹ (Master).

Lưu ý: Ở trình độ Cử nhân có hai hướng đào tạo: cơ bản và thực hành. Còn ở trình độ Thạc sĩ, tất cả các chương trình đào tạo đều mang tính tổng hợp, song một số chương trình vẫn có một định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn. Thông thường muốn học Thạc sĩ thì bạn phải hoàn thành một chương trình Cử nhân cơ bản.

Có nhiều bằng cấp quốc gia tương ứng với học vị Thạc sĩ. Các bằng Kĩ sư (Diplôme d’Ingénieur) do Ủy ban quốc gia về Danh hiệu Kĩ sư (CTI) chứng nhận một chương trình học đầy đủ 5 năm, như vậy sẽ cho phép sinh viên đăng ký học tiếp lên Tiến sĩ. bằng Kĩ sư chỉ có thể cấp cho một sinh viên với điều kiện đã theo học 1 chương trình tối thiểu 4 học kỳ tại trường đó. Có thể ôn thi lấy bằng qua các chương trình đào tạo kĩ sư tại trường đại học tổng hợp, các trường đại học công nghệ và các trường kĩ thuật. Các bằng tương ứng với học vị Thạc sĩ cũng được cấp tại các trường đại học Nghệ thuật (nghệ thuật và nghệ thuật ứng dụng) và các trường Đại học Kiến trúc quốc gia.

Bên cạnh đó, các trường đại học cũng cấp những loại bằng sau Cử nhân khác:

  • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, MBA
  • Thạc sĩ Khoa học, MSc.

Để cấp các bằng này, các Grande Ecole phải được sự ủy nhiệm của các cơ quan phụ trách về học vị, chẳng hạn như Hiệp hội MBA đối với trường hợp cấp bằng MBA. Như vậy, việc cấp bằng đã được ủy nhiệm chứng tỏ chất lượng đào tạo của nhiều trường. Nhiều danh hiệu khác xác nhận chất lượng bằng cấp của Grande Ecole: chẳng hạn như các chứng nhận quốc tế AMBA, AACSB, EPAS, EUR-ACE và EQUIS của các trường Thương mại và Quản lý.

Bạn có thể làm gì sau khi có bằng Thạc sĩ?

Sau khi có bằng Thạc sĩ, sinh viên có thể tìm được một việc làm tốt theo chuyên ngành đã học hoặc lựa chọn hướng tiếp tục làm tiến sĩ. Một số trường và khoa cũng có các loại bằng chuyên ngành sau Thạc sĩ ngắn hạn: bằng Thạc sĩ chuyên ngành, MS (Mastère spécialisé – một năm học sau khi có bằng Thạc sĩ, 75 ECTS). Loại bằng này mang tính định hướng nghề nghiệp cao, đặc biệt dành cho những sinh viên đã có bằng Kĩ sư hoặc Thạc sĩ quản lý. Một số chương trình MS được giảng dạy bằng Tiếng Anh. Sau khi có bằng Kĩ sư, sinh viên cũng có thể theo học một năm chuyên ngành để lấy bằng quốc gia theo một khóa đào tạo chuyên sâu được CTI công nhận, đó là bằng “Kĩ sư chuyên ngành”.

Các bằng Thạc sĩ quốc tế

Hiện nay có rất nhiều trường Đại học Tổng hợp và Grande Ecole đưa ra các chương trình đào tạo quy mô quốc tế.

  • Các bằng Thạc sĩ châu Âu hoặc quốc tế tại ĐH Tổng hợp: đó là các bằng Thạc sĩ được chuẩn bị cùng lúc với các trường Đại học Tổng hợp khác của châu Âu. Các bằng được cấp là các bằng Thạc sĩ của một hay nhiều trường đối tác. Việc chuyển đổi giữa các trường được tổ chức và cấp kinh phí thông qua các chương trình hợp tác liên trường (ví dụ: Erasmus).
  • Các bằng Masters Erasmus Mundus: là những chương trình được tổ chức và cấp kinh phí trên phạm vi toàn châu Âu trong các lĩnh vực mũi nhọn có tính chuyên môn sâu. Những chương trình này thường rất mang tính chọn lọc và cho phép đạt được hai hoặc ba bằng, hay một bằng chung của hai trường.
  • Các bằng Thạc sĩ châu Âu FEDE: các bằng này do một hiệp hội của châu Âu là FEDE cấp cho những sinh viên theo học tại các trường dân lập, nhưng không được Nhà nước Pháp thừa nhận (như vậy, việc học tiếp lên tiến sĩ chỉ được phép trong trường hợp trường tiếp nhận làm tiến sĩ thừa nhận bằng Thạc sĩ FEDE).

Theo CampusFrance

Địa chỉ: 19 đường 46, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM
SĐT: +84 90 336 12 87
Email: enquiries@thetreeacademy.edu.vn

The Tree Academy

Các loại bằng cấp tại Pháp: