Các trường Đại học nghiên cứu của Phần Lan có chương trình Cử Nhân bằng Tiếng Anh 2020

đại học nghiên cứu

Vài năm trước đây, ngoại trừ Aalto University, có rất ít trường Đại học nghiên cứu (University) tại Phần Lan mở chương trình Cử Nhân dạy bằng Tiếng Anh. Nhưng điều này đang dần được thay đổi, càng ngày càng có nhiều trường mở các khóa học bậc Cử Nhân cho sinh viên quốc tế, giảng dạy nhiều chuyên ngành đa dạng.

Sau đây là danh sách các chương trình dạy bằng Tiếng Anh tại các trường Đại học nghiên cứu của Phần Lan năm học 2020 – 2021.

Chú ý:
⦿ Tất cả các chương trình này đều kéo dài 3 năm, có giá trị 180 ECTS và hầu hết có thể học liên thông lên chương trình Thạc sĩ cùng ngành (2 năm).
⦿ Các Đại học nghiên cứu tại Phần Lan mỗi năm chỉ tuyển sinh 1 lần thường vào tháng 1 hàng năm.

TRƯỜNGNGÀNHHỌC PHÍ
Aalto UniversityEconomics – Kinh tế
International Business – Kinh doanh quốc tế (học tại Mikkeli)
Design – Thiết kế
Chemical Engineering – Kĩ thuật hóa học (mới)
Computational Engineering – Kĩ thuật tính toán (mới)
Data Science – Khoa học dữ liệu
Digital Systems and Design – Hệ thống kĩ thuật số và Thiết kế
Quantum Technology – Công nghệ lượng tử (mới)
€12,000
LUT UniversityTechnology and Engineering Science – Công nghệ và Khoa học kĩ thuật€9,500
Tampere UniversityEarly Childhood Education – Giáo dục mầm non (không tuyển sinh năm 2020)
Science and Engineering – Khoa học và Kĩ thuật

Sustainable Urban Development – Phát triển đô thị bền vững: chia thành 3 nhánh
Administrative Sciences – Khoa học quản trị
Social Sciences – Khoa học xã hội
Technology – Công nghệ
€10,000
University of HelsinkiScience – Khoa học
(Tuyển sinh 18/3 – 1/4/2020)
€13,000
University of OuluIntercultural Teacher Education – Giáo dục giáo viên đa văn hóa€13,000
University of TurkuPrimary Teacher Education – Giáo dục giáo viên tiểu học
Early Childhood Teacher Education – Giáo dục giáo viên mầm non
Information and Communication Technology – Công nghệ truyền thông và thông tin
Ngành Giáo dục:
€10,000

Ngành Kĩ thuật:
€13,500
University of the Arts HelsinkiFine Arts – Nghệ thuật
Jazz (major subject: instrument or voice) – Jazz (chuyên: nhạc cụ và thanh nhạc)
€5000

Để biết thêm chi tiết về các trường đại học ở Phần Lan, chương trình học và điều kiện xin học bổng, đừng ngần ngại liên lạc với Tree theo:

SĐT: +84 90 336 12 87
Email: enquiries@thetreeacademy.edu.vn
Đăng ký tư vấn miễn phí: Finland form

The Tree Academy