Các ngành đào tạo tại Pháp: 2. Ngành Y – Dược (P.2: Chuyện chuyên ngành và hình thức tuyển sinh)

Sau khi trải qua năm PACES đầy căng thẳng, du học sinh Pháp ngành Y Dược chính thức bước vào chặng đường chuyên ngành đầy cam go. Y, Dược, Nha khoa hay Sản phụ khoa/Hộ sinh, bạn chọn gì?

Xem bài trước: Ngành Y – Dược (P.1: PACES là gì?)

y dược

Thời gian học tập ngành Y

•   Đa khoa: PACES + 8 năm
•   Chuyên khoa: PACES + 11 năm
•   Dược: PACES + 5 đến 8 năm
•   Nha khoa: PACES + 5 đến 7 năm
•   Sản phụ khoa/Hộ sinh: PACES + 4 năm

Hình thức tuyển sinh ngành Y – Dược đối với sinh viên nước ngoài

Sinh viên Việt Nam có bằng TN THPT và đỗ ĐH cùng ngành Y – Dược có thể đăng ký xét tuyển vào học PACES như các sinh viên của Pháp. Sinh viên nước ngoài đã học ngành Y – Dược trong nước mình, dù ở trình độ nào cũng phải theo học PACES và tham gia kì thi cuối năm. Nếu thi đỗ, sinh viên đó có thể đề nghị xác nhận trình độ tương đương để học tiếp trình độ đã đạt được ở trong nước của mình.

Để vào giai đoạn 3, các bác sĩ trong nước phải tham gia một kì thi bác sĩ nội trú đặc biệt được ĐSQ Pháp tổ chức. Kì thi nhằm tuyển chọn sinh viên vào học:
•   DFMS: bằng chuyên khoa Y với thời gian đào tạo từ 2 đến 6 học kỳ, dành cho thí sinh là các bác sĩ đang học chuyên khoa Y ở trong nước.
•   DFMSA: bằng chuyên khoa Y sâu, với thời gian học từ 1 đến 2 học kỳ, dành cho thí sinh là các bác sĩ đã có bằng chuyên khoa Y ở trong nước.

Tham khảo thêm các nguồn online:
•   DFMS-DFMSA
•   Phiếu thông tin ngành Y
•   Các nghề Y
•   Nghề Hóa – Dược

Tất cả các chương trình đào tạo Y – Dược đều đòi hỏi trình độ tiếng Pháp tốt (tối thiểu B2 theo chuẩn khung đánh giá trình độ ngoại ngữ của châu Âu CECR).

Ngành Y – Bác sĩ đa khoa

Chuyên ngành tuyển chọn khắt khe nhất, có chương trình đào tạo bao gồm 9 năm kiến thức chung (gồm cả năm PACES) và 2 năm kiến thức chuyên ngành hẹp (nhi, tim mạch, thần kinh,…).

Lộ trình học:
➢ Thời gian học tập: PACES + 8 năm
➢ Năm 1: PACES
➢ Năm 2 và 3: Học kiến thức chuyên sâu, thực hành, nghiên cứu có hướng dẫn và thực tập. Không có kỳ thi nào ở 2 năm này nên áp lực tương đối giảm.Kì nghỉ hè sau PACES, sinh viên sẽ trải qua kì thực tập đầu tiên, thường là ở mảng điều dưỡng. Sau năm thứ 3, sinh viên sẽ có chứng chỉ đào tạo phổ thông y học (DFGSM) và được công nhận trình độ tương đương Cử nhân đại học (Licence).
➢ Năm 4, 5, 6: Ba năm ngoại trú. Ba năm này giúp sinh viên chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi xếp hạng quốc gia ECN, chìa khóa để bước vào kì nội trú. Sinh viên sẽ trải qua một nửa thời gian trong ngày ở bệnh viện để thực tập, nửa còn lại ở giảng đường. Kết thúc năm thứ 6, sinh viên sẽ có chứng chỉ đào tạo y học chuyên sâu (DFASM) và trình độ tương đương bậc Thạc sĩ (Master).
➢ Sau năm thứ 6, sinh viên phải trải qua kì thi xếp hạng quốc gia ECN để chọn chuyên ngành hẹp cho mình. Những sinh viên thứ hạng cao sẽ dễ chọn được chuyên ngành theo mong muốn. Sau đó, sinh viên sẽ bước vào kì nội trú, thường sẽ kéo dài từ 3-5 năm. Để tốt nghiệp bác sĩ y khoa, sinh viên phải vượt qua 6 kì thực tập nội trú và bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp.

Ngành Dược

Thời gian học ngành Dược là 9 năm, sau đó sinh viên có thể trở thành dược sĩ hoặc nghiên cứu viên.

Lộ trình học:
➢ Thời gian học tập: PACES + 5 đến 8 năm
➢ Năm 1: PACES
➢ Năm 2 và 3: Kiến thức nền tảng (sinh hóa, sinh học, nhiễm trùng,…), thực hành về vi khuẩn, hóa học,.. và thực tập bắt buộc tại các hiệu thuốc. Sau năm 3, sinh viên đạt trình độ tương đương Cử nhân (Licence).
➢ Sau năm 3, sinh viên có quyền chọn học các học phần khác nhau như Dược học (1 năm), Công nghiệp học (1 năm), Chuẩn bị cho hệ nội trú (4 năm).
➢ Sau năm thứ 6, sinh viên được cấp chứng chỉ đào tạo chuyên sâu về dược, tương đương trình độ Thạc sĩ và tiếp tục học theo chương trình đã chọn.

Ngành Nha khoa

Thời gian học Nha khoa khoảng từ 6-9 năm.
➢ Thời gian học tập: PACES + 5 đến 7 năm
➢ Năm 1: PACES
➢ Năm 2 và 3: Các môn học nền tảng như giải phẫu, lâm sàng,… và các môn thuộc chuyên ngành nha khoa với ⅔ thời gian học là thực hành về ống tủy và cấu trúc răng. Sau năm thứ 3, sinh viên đạt trình độ tương đương Cử nhân đại học (Licence).
➢ Năm 4 và 5: Hai năm tiền lâm sàng, sinh viên phải áp dụng kiến thức đã học vào điều kiện chăm sóc thực tế tại trung tâm chăm sóc, trung tâm bệnh viện đại học (CHU), phòng khám nha khoa/ dịch vụ trong bệnh viện,… Kết thúc năm thứ 5, sinh viên sẽ có chứng chỉ đào tạo chuyên sâu về nha khoa, tương đương trình độ Thạc sĩ.
➢ Sau năm thứ 5, sinh viên có thể chuẩn bị 1 năm để đi làm nha sĩ, hoặc học thêm 3-4 năm nội trú để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nha khoa như nhổ răng, niềng, xử lý răng,…

Ngành Sản phụ khoa/Hộ sinh

Thời gian học ngành Sản phụ khoa/Hộ sinh: 5 năm
➢ Thời gian học tập: PACES + 4 năm
➢ Năm 1: PACES
➢ Năm 2 và 3: Lý thuyết giải phẫu, phôi, sản khoa, nhi khoa, sơ sinh,… Có các kì thực tập ngắn hạn trong 2 năm học này. Kết thúc năm 3, sinh viên sẽ có trình độ tương đương Cử nhân đại học (Licence).
➢ Đến năm thứ 5, sinh viên sẽ có kỳ thực tập 6 tháng tại bệnh viện, phòng khám hoặc phòng nghiên cứu. Kết thúc năm thứ 5, sinh viên sẽ được nhận chứng chỉ đào tạo chuyên sâu ngành Hộ sinh, tương đương trình độ Thạc sĩ.

The Tree Academy
Nguồn tham khảo: Onisef.fr và Campus France

Chủ đề: CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI PHÁP

 Khối ngành Kinh tế
 Ngành Y – Dược:

Phần 1: PACES là gì?
Phần 2: Chuyện chuyên ngành và hình thức tuyển sinh

 Ngành Nghệ thuật
 Ngành Kĩ thuật
 Ngành Kĩ sư Nông học
 Ngành Thú y