Các ngành đào tạo tại Pháp: 4. Kĩ sư

Pháp là đất nước có nền giáo dục nhóm ngành khoa học – kĩ thuật chất lượng được công nhận trên toàn thế giới. Mỗi năm có khoảng 30.000 sinh viên tốt nghiệp từ 227 trường Kĩ sư ở Pháp. Chỉ có Ủy ban học vị Kĩ sư (CTI) cấp phép mới được cấp Học vị Kĩ sư (Diplôme d’Ingénieur). Học vị Kĩ sư là một bằng quốc gia có giá trị tương đương bậc Thạc sĩ và chương trình này cho phép đăng ký làm Nghiên cứu sinh.

kĩ sư

Tại sao nên học Kĩ sư tại Pháp?

•  Nước Pháp là cường quốc kinh tế đứng thứ 6 trên thế giới và có trình độ khoa học kĩ thuật phát triển trên nhiều lĩnh vực, có tầm quan trọng trong Liên Minh Châu Âu (EU).
•  Pháp nổi tiếng với các bằng cấp kĩ sư thuộc hệ thống Trường lớn (Grande École), được công nhận trên toàn thế giới.
•  Chi phí học tại Pháp hợp lý và có nhiều hỗ trợ từ Chính phủ.

Tổ chức chương trình học

Đào tạo kĩ sư chia ra làm 2 giai đoạn:

•  Giai đoạn dự bị kéo dài 2 năm (dự bị lồng ghép, CPGE, CPP, CPC, CUPGE,…) với chương trình giảng dạy lý thuyết khoa học ở bậc cao.
•  Giai đoạn kĩ sư kéo dài 3 năm với nội dung chương trình giảng dạy tập trung vào ứng dụng, đề án và thực tập.

Nhiều trường Kĩ sư cũng giảng dạy và cấp bằng Thạc sĩ (2 năm) dành cho sinh viên đã hoàn thành tốt giai đoạn 1 ở đại học tổng hợp (Cử Nhân = 3 năm học). Tùy theo từng chương trình học, nội dung đào tạo có thể mang tính đại cương hay chuyên ngành (nông học, hóa học, sinh học, tin học,…)

  Ủy ban học vị Kĩ sư – CTI: danh sách các chương trình đào tạo được CTI cấp phép
  Hội đồng Giám đốc các trường kĩ sư: CDEFI

Mạng lưới n+i

Là mạng lưới gồm 70 trường kĩ sư được thành lập vào năm 2015 dành cho các ứng viên có trình độ tương đương Cử nhân và có nguyện vọng lấy bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.

Trang web n+i cho phép bạn đăng kí trực tuyến vào các trường kĩ sư thuộc mạng lưới n+i và cung cấp thông tin bổ ích về khối ngành Khoa học – Kĩ thuật.

Tuyển sinh

Trường Kĩ sư cũng là grande école nên quy trình tuyển sinh rất khắt khe theo hình thức thi tuyển hay xét tuyển có thể kèm theo phỏng vấn.

•  Sau THPT: Dự bị lồng ghép (CPI), một nửa số trường Kĩ sư tuyển sinh dự bị lồng ghép, xét hồ sơ hoặc thi tuyển qua kì thi tuyển sinh chung cho nhiều trường (INSA, Avenir, Puissance 11, ENI, sélection UT, Alpha). Sau 2 năm đầu tiên học dự bị lồng ghép, sinh viên sẽ học lên thẳng chu kỳ kỹ sư 3 năm của chính trường đại học đó.
•  Sau CPGE scientifique: Các kì thi chung hoặc sử dụng ngân hàng đề thi chung để vào các trường lớn (grande école) danh tiếng và tuyển sinh khắt khe nhất.
•  Sau khóa dự bị chung (CPC): đối với những sinh viên không muốn học CPGE hoặc học dự bị lồng ghép, đây là cách thứ 3 để vào các trường kĩ thuật. Sinh viên có thể chọn học 2 năm khóa CPC (Cycle préparatoire commun) và sau đó sẽ có quyền lựa chọn học chuyển tiếp lên một trong các trường đối tác của hệ thống.

KHÓA DỰ BỊ CHUNG (CPC) CÁC TRƯỜNG
CPP – khóa dự bị dành cho các trường INP (học viện bách khoa quốc gia) 34 trường

Bordeaux INP (ENSC, ENSCBP, Ensegid, Enseirb-Matmeca, Ensi Poitiers, ENSTBB) và ENSGTI Pau, ISA BTP Anglet
Grenoble INP (Ense3, Ensimag, Esisar, Industrial Engineering, Pagora, Phelma) và Sea Tech
Toulouse INP (EI Purpan, Enit, ENM, Ensat, Enseeiht, Ensiacet) và Enac, Isae-Supaéro
Lorraine INP (EEIGM, Ensaia, Ensem, ENSG, ENSGSI, Ensic, Enstib, Nancy Mines, Polytech Nancy, Télécom Nancy)
University of the West Indies

CPI – khóa dự bị dành cho các trường hóa thuộc Hiệp hội Gay-Lussac 20 trường hóa và kĩ sư hóa học 

Centrale Marseille, Chimie ParisTech, CPE Lyon, ECPM Strasbourg, ENSC Lille, ENSC Montpellier, ENSC Rennes, ENSCBP Bordeaux INP, ENSCMu Mulhouse, ENSGTI Pau, Ensi Caen, Ensi Poitiers, Ensiacet Toulouse INP, Ensic Nancy, Ensil-Ensci Limoges, Escom Compiegne, ESPCI ParisTech, Insa Rouen, Itech Lyon, Sigma Clermont-Ferrand

Le PeiP – khóa dự bị dành cho các trường kĩ sư Polytech 14 trường thuộc mạng lưới Polytech

Annecy-Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy (ex-Esstin), Nantes, Nice-Sophia, Orleans, Paris-South, Paris-UPMC, Tours

Các trường đào tạo kĩ sư nổi bật ở Pháp

Đọc bài Top 10 trường kĩ thuật tại Pháp theo BXH của báo L’Usine nouvelle 2018 để biết thêm chi tiết.

The Tree Academy
Theo Campus FranceOnisep

Chủ đề: CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI PHÁP

 Khối ngành Kinh tế
 Ngành Y – Dược:

Phần 1: PACES là gì?
Phần 2: Chuyện chuyên ngành và hình thức tuyển sinh

 Ngành Nghệ thuật
 Ngành Kĩ thuật
 Ngành Kĩ sư Nông học
 Ngành Thú y

Chủ đề: CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI PHÁP

 Đại học tổng hợp (Universités)
Trường lớn (Grandes Écoles)
Trường kiến trúc (Écoles d’architecture)
Trường nghệ thuật (Écoles d’art)
Trường kĩ sư (Écoles d’ingénieurs)
Trường đào tạo chuyên ngành (Écoles spécialisées)
 Các học viện chính trị (Instituts d’Études Politiques)