Các loại hình Trường Đại Học tại Pháp

Cơ sở giáo dục Đại học Pháp gồm 5 loại: Đại học tổng hợp, Grandes Écoles, Trường và Học viện chuyên ngành, Trường Nghệ thuật và Trường Kiến trúc Quốc gia

Các phương thức tuyển sinh của các trường đại học Phần Lan

Trong bài viết này, The Tree sẽ tổng hợp cho các bạn những phương thức xét tuyển của các trường đại học Phần Lan từ bậc Cử Nhân đến Thạc Sĩ.

University và UAS: Những điểm khác biệt

Bậc đào tạo Đại Học ở Phần Lan được chia ra làm 2 loại trường: trường Đại học nghiên cứu (Univesity) và Đại học khoa học ứng dụng (University of Applied Sciences).