Vừa học vừa làm tại Mỹ – Student Stories

100% các học viên của chương trình Chứng chỉ sau Đại học UC Santa Cruz được đi thực tập (internship) tại các doanh nghiệp ở Silicon Valley!

Du học Mỹ vừa học vừa làm tại UCSC – Silicon Valley

Chương trình chú trọng thực tế, học song song với làm, giúp nâng cao kỹ năng trong thời gian ngắn và cơ hội thực tập hưởng lương sau khi tốt nghiệp.

Thực tập tại Mỹ – Bạn cần nắm những thông tin này

Có rất nhiều điều mà bạn cần phải xem xét trước khi quyết định đặt chân đến Mỹ cho kỳ thực tập.