Học Công nghệ và Kỹ thuật tại Hà Lan

Có nên học công nghệ, kỹ thuật ở Hà Lan? Chắc chắn là có. Hà Lan là đất nước có nền công nghệ, kỹ thuật phát triển. Do điều kiện tự nhiên tương đối bất lợi nên người Hà Lan phải không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật để phòng chống, kịp thời ứng biến thiên tai, ảnh hưởng biến đổi khí hậu và các hoạt động nông nghiệp.

Pháp – #2 điểm đến hấp dẫn cho sinh viên quốc tế

Theo khảo sát của Campus France năm 2017, 64% trong 14,245 sinh viên quốc tế được hỏi đã chọn Pháp là #2 đất nước hấp dẫn nhất cho việc học tập. Khảo sát đánh giá tầm vóc của nước Pháp như điểm đến du học của sinh viên, ảnh hưởng của Pháp ngữ, và ấn tượng của sinh viên về đất nước này.