Oregon State University

Oregon State University (OSU) là trường Đại học nghiên cứu công lập hàng đầu, nơi có những kết quả nghiên cứu mang tính đột phá cho thế giới.

Illinois Institute of Technology – Học viện công nghệ Illinois

Học viện Công nghệ Illinois – Top 1% trường Đại học tốt nhất thế giới và cơ hội nhận học bổng $15,000/năm dành cho sinh viên quốc tế.

5 lưu ý dành cho du học sinh ngành STEM tại Mỹ

Các ngành Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học – hay còn được biết với cái tên STEM. Sức thu hút của STEM là không thể phủ nhận khi nhóm ngành này được chọn bởi 80% sinh viên Châu Á, và tiếp tục gia tăng qua các năm.