Các cơ sở đào tạo ĐH tại Pháp: 3. Trường kiến trúc (Écoles d’architecture)

Đào tạo kiến trúc tại Pháp cũng nằm trong hệ thống đào tạo theo cấu trúc L-M-D. Các trường kiến trúc tại Pháp bao gồm: 20 trường quốc gia, 2 trường được công nhận cấp bằng kiến trúc, 1 cơ sở đào tạo được phép cấp bằng RIBA (nhưng bằng này lại không được công nhận tại Pháp) và 1 trường di sản dành cho những kiến trúc sư đã tốt nghiệp.

Các trường kiến trúc tại Pháp

Các trường kiến trúc được Nhà nước và Ủy ban kiến trúc sư thừa nhận bao gồm:

Các trường ĐH Kiến trúc quốc gia (école nationale supérieure d’architecture, gọi tắt là ENSA):

Có 20 trường đồng thời trực thuộc Bộ Văn hóa và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Bộ ĐH và Nghiên cứu, cấp các bằng quốc gia.Các trường ENSA đào tạo hơn 90% kiến trúc sư của nước Pháp. Mặc dù có 1 chương trình chung, song mỗi trường có một đặc thù riêng: thiết kế đô thị, di sản,…
Danh sách các trường ENSA:

 • école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux
 • école nationale supérieure d’architecture de Bretagne (à Rennes)
 • école nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand
 • école nationale supérieure d’architecture de Grenoble
 • école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille
 • école nationale supérieure d’architecture de Lyon
 • école nationale supérieure d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée
 • école nationale supérieure d’architecture de Marseille-Luminy
 • école nationale supérieure d’architecture de Montpellier
 • école nationale supérieure d’architecture de Nancy
 • école nationale supérieure d’architecture de Nantes
 • école nationale supérieure d’architecture de Normandie (à Darnétal)
 • école nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville
 • école nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette
 • école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais
 • école nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine
 • école nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne
 • école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg
 • école nationale supérieure d’architecture de Toulouse
 • école nationale supérieure d’architecture de Versailles
kiến trúc tại pháp
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville

Học viện khoa học ứng dụng quốc gia Strasbourg (INSA):

INSA là trường kỹ sư công lập, nhưng cũng có các chương trình đào tạo cấp bằng Kiến trúc sư tương đương với học vị Thạc sĩ. Trường tự tổ chức thi tuyển ở trình độ THPT+1, trên cơ sở chương trình năm thứ nhất của CPGE. Trường cũng cấp bằng HMONP với một chương trình học bổ sung (+6 tháng).

Trường Chuyên ngành Kiến trúc ESA (Ecole Spéciale d’Architecture):

Đây là một trường kiến trúc tư thục, đào tạo và cấp bằng được Bộ Đại học và Nghiên cứu công nhận.

Trường tư không được công nhận:

Confluence Institute for Innovation and Creative Strategies in

Architecture (Viện Confluence): trường kiến trúc tư thục tại Lyon, cấp bằng RIBA (không được công nhận tại Pháp). Trường được lập ra với mục đích thoát khỏi “hệ thống giáo dục cũ kĩ và khắt khe, khó thích nghi trước những thay đổi”, vì thế trường muốn đi một con đường riêng và mở những chương trình đào tạo được cho là phù hợp hơn với thế kỷ 21.

Trường Chaillot:

Một trường di sản thuộc bộ Văn hóa, dành cho những người đã có bằng kiến trúc sư.

Tổ chức chương trình học

Chương trình đào tạo kiến trúc cũng nằm trong hệ thống cấp bằng LMD (Cử Nhân – Thạc Sĩ – Tiến Sĩ):

 • Bậc 1: thời gian đào tạo 3 năm, cấp bằng Đại học Kiến trúc (DEEA), tương đương bậc Cử Nhân
 • Bậc 2: thời gian đào tạo 2 năm, cấp bằng Kiến trúc sư nhà nước (DEA), tương đương bậc Thạc sĩ.
 • HMONP được cấp khi hoàn thành năm học thứ sáu có kèm thực tập, là bằng duy nhất cho phép Kiến trúc sư xin giấy phép xây dựng tại Pháp.
 • Một số ENSA có chương trình đào tạo liên kết với các trường Kĩ sư và cấp bằng kép Kiến trúc sư – Kĩ sư.
 • Bằng DEA cho phép học nâng cao hơn để lấy bằng DSA (bằng quốc gia chuyên sâu về Kiến trúc) hoặc bằng DPEA (bằng riêng của trường Kiến trúc), thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm.
 • Người có bằng DEA về nghiên cứu có thể đăng ký làm Tiến sĩ trong 40 đơn vị nghiên cứu của ENSA liên kết với các ED (écoles doctorales) của Đại học Tổng hợp, nơi mà hiện có khoảng 300 nghiên cứu sinh kiến trúc.

Tuyển sinh

Các trường Kiến trúc có quy trình tuyển sinh khắt khe trên hồ sơ và thường yêu cầu thí sinh phải nộp những tác phẩm cá nhân (portfolio) đối với bậc 2 và bậc 3. Một quy trình dự tuyển đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế gọi là DAP Jaune, bao gồm:

 • Khẳng định hồ sơ đầy đủ Campus France (điền formulaire và khẳng định démarches) trên mạng từ 15/11 đến 15/1
 • Thi TCF trước khi phỏng vấn
 • Phỏng vấn trước ngày 15 tháng 2 nếu hồ sơ của sinh viên có portfolio
 • Phỏng vấn ngày 15 tháng 3 nếu hồ sơ của sinh viên không có portfolio

Theo Campus France

Địa chỉ: 19 đường 46, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM
SĐT: +84 90 336 12 87
Email: enquiries@thetreeacademy.edu.vn
Đăng ký tư vấn miễn phí: https://goo.gl/iwME68

The Tree Academy

kiến trúc tại Pháp kiến trúc tại Pháp kiến trúc tại Pháp kiến trúc tại Pháp kiến trúc tại Pháp