Các cơ sở đào tạo đại học tại Pháp: 2. Trường lớn (Grande École)

Grande école, một đặc trưng của giáo dục Pháp, được thành lập cùng với các trường Đại học Tổng hợp ngay từ đầu thế kỷ XIX, cung cấp các chương trình đào tạo ở trình độ cao. Đó là các trường Kĩ sư, Thương mại, Sư phạm, Thú y. Các Grande école khác biệt bởi tuyển chọn đầu vào khắt khe và các chương trình đào tạo đòi hỏi cao.

Các grande école chủ yếu cấp các bằng trình độ tốt nghiệp THPT +5, có giá trị tương đương với học vị Thạc sĩ do Nhà nước ủy nhiệm song cũng cấp các  bằng Cử Nhân, Thạc sĩ Khoa học (MSc.), Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Thạc sĩ chuyên ngành (MS).

Tổ chức chương trình học

Đối với các trường Kinh doanh và trường Kĩ sư đào tạo 3 năm sau khi đã hoàn thành 2 năm học tại các lớp dự bị vào Grande Ecole (CPGE) hoặc đào tạo 5 năm sau khi có bằng TN THPT nếu chương trình học bao gồm cả đào tạo dự bị: trong trường hợp này, chương trình được gọi là “dự bị lồng ghép”.

Tuyển sinh

Grande ecole tuyển sinh rất khắt khe, thường được tổ chức theo hình thức thi tuyển sau 2 năm học Lớp dự bị (CPGE) vào Grande Ecole. Một số trường tổ chức kỳ thi chung cho sinh viên, theo đó các thí sinh chỉ cần tham gia thi 1 lần nhưng có thể xét tuyển vào nhiều Grande Ecole khác nhau.

Tuy nhiên, không phải trường grande ecole nào cũng yêu cầu CPGE. Rất nhiều trường kinh doanh có thể tuyển sinh trực tiếp.

Chương trình dự bị vào Grande Ecole – CPGE

Dự tuyển vào CPGE theo hình thức hồ sơ đối với sinh viên đã hoàn thành THPT qua cổng Parcoursup.

Sinh viên học CPGE không được phép đúp năm đầu trừ hoàn cảnh đặc biệt, nhưng có thể được vào năm thứ 2.

Mục tiêu của CPGE là để chuẩn bị cho sinh viên tham gia thi tuyển vào Grande Ecole và không cấp bằng sau hai năm học này. Tuy nhiên, nếu hoàn thành, sinh viên đạt được 60 ETCS sau năm đầu và 120 ECTS sau năm thứ hai, và lượng tín chỉ này cũng cho phép sinh viên có thể học tiếp lên năm thứ 3 ở một trường Đại học tổng hợp.

Hội đồng các Trường lớn CGE – Conférence des Grandes écoles

grande ecole
Logo của CGE

CGE là một tổ chức quốc gia được thành lập năm 1973, là đại diện chung cho các trường grande ecole, tất cả các trường kĩ sư được công nhận bởi Ủy ban học vị kĩ sư (Commission des Titres d’Ingénieur  – CTI) và một số trường kinh doanh chọn lọc. Cần chú ý: không phải trường nào thuộc CGE cũng được công nhận là grande école.

Các loại trường grande école 

Trường kĩ sư:

Mỗi năm có khoảng 30,000 sinh viên tốt nghiệp từ 227 trường kĩ sư ở Pháp. Chỉ có trường được CTI cấp phép mới được cấp Học vị kĩ sư (Diplôme d’ingénieur). Học vị kĩ sư là một bằng quốc gia có giá trị tương đương bậc Thạc sĩ, cho phép đăng ký làm nghiên cứu sinh.

Trường bách khoa:

thuộc mạng lưới Paris Tech với các chương trình đào tạo đa ngành về khoa học kĩ thuật. Trường có 3 giai đoạn đào tạo: kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ.

Trường sư phạm (ENS):

các trường này tuyển chọn học sinh và sinh viên để đào tạo cho giảng dạy đại học và nghiên cứu của khu vực châu Âu (thi tuyển giáo viên và tiến sĩ) cũng như đào tạo cán bộ cao cấp của các tổ chức hành chính của Pháp và khu vực châu Âu. Bằng của ENS đồng cấp với bằng Cử nhân và Thạc sĩ của các trường ĐH Tổng hợp. Ở bậc Thạc sĩ, ENS có chương trình chuẩn bị cho sinh viên tham gia kì thi để trở thành giáo viên THPT.

Trường Kinh doanh:

Các trường Kinh doanh có chương trình đào tạo diện rộng ở nhiều lĩnh vực đa dạng: marketing, quảng cáo, truyền thông, kiểm toán, tư vấn, quản lý, quản trị nhân lực, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, phân phối, giao nhận. Đại đa số các trường thương mại là trường tư thục nên học phí thường khá cao, dao động từ 5000 đến 13000EUR/năm hoặc hơn. Nhưng cũng có 3 trường công lập là Institut Mines-Télécom Business School, EM Strasbourg Business School, ISCID-CO.

Trường kĩ sư nông học:

Sự phát triển của ứng dụng nông học kéo theo sự phát triển của các chương trình đào tạo với tính chuyên môn hóa ở từng trường, phân bổ trên khắp lãnh thổ. Các trường này đều tuyển sinh rất khắt khe. Các trường kĩ sư nông học điển hình: Ensaia, AgroParisTech, ENSAT,…

Trường thú ý quốc gia:

4 trường thú y đều là trường quốc gia (Lyon, Maison-Alfort, Nantes và Toulouse) đào tạo và cấp bằng bác sĩ thú y quốc gia (Diplôme d’Etat de Docteur)- là bằng bắt buộc để hành nghề.

Theo Campus France

Địa chỉ: 19 đường 46, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM
SĐT: +84 90 336 12 87
Email: enquiries@thetreeacademy.edu.vn

The Tree Academy