Các cơ sở đào tạo đại học tại Pháp: 1. Đại học Tổng hợp (Universités)

Khác với các nước Anh, Mỹ, đại học tư thục ở Pháp còn chiếm tỷ lệ thấp. 73 trường  Đại học Tổng hợp (Universités) trong đó 69 trường công lập được cấp  nguồn ngân sách nhà nước và phân bố trên khắp lãnh thổ nước Pháp. Các trường này cấp bằng quốc gia: DUT, Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc hệ thống L-M-D được nhà nước công nhận và có giá trị như nhau.

Đại học Tổng hợp
Sorbonne Université

Các ngành đào tạo

Trường Đại học Tổng hợp đào tạo tất cả các ngành: khoa học (Toán, Hóa học, Vật lý, Sinh học…), các ngành công nghệ (Tin học, Khoa học kĩ thuật, Điện tử, Vật liệu…), Văn chương, Ngôn ngữ, Nghệ thuật, Luật, Kinh tế, Quản lý, Y học, Thể thao.

Tất cả các trình độ đào tạo trong các trường Đại học Tổng hợp đều được cấp bằng quốc gia: DUT (2 năm), Cử nhân (3 năm), Thạc sĩ (2 năm), Tiến sĩ (3 năm).

Chương trình giảng dạy

Chương trình Cử Nhân cơ bản được giảng dạy trong 3 năm học, tương đương với 6 học kỳ. Mỗi học kỳ tích lũy 30 ECTS. Sau khi hoàn thành 3 năm học, sinh viên sẽ hoàn thành 180 ECTS và được cấp bằng quốc gia Cử nhân.

Đặc điểm các loại lớp học tại trường đại học Pháp:

 • Thời gian học 1 môn là từ 20 đến 30 giờ học.
 • Cours magistraux (CM): bài thuyết giảng của giáo sư bộ môn trong một hội trường lớn, tham dự bởi 100 cho đến 1000 sinh viên. Đây là những lớp học không bắt buộc và thông thường nội dung bài giảng sẽ được in ra giấy và phát cho sinh viên. Những tài liệu này rất quan trọng cho việc ôn luyện bài kiểm tra.
 • Travaux dirigés (TD – các lớp hướng dẫn) and travaux pratiques (TP- thực hành và làm việc trong phòng thí nghiệm): đây là những lớp học nhỏ bắt buộc có giáo viên hướng dẫn, bổ sung cho các bài thuyết giảng với mục đích ứng dụng và nâng cao hiểu biết lý thuyết. Các lớp này có thể yêu cầu sinh viên đi thực tập tại các công ty.

3 năm học Cử Nhân tại Pháp trang bị cho sinh viên những kiến thức:

 • L1: kĩ năng và kiến thức cơ bản
 • L2: củng cố kiến thức đạt được ở L1
 • L3: chuyên sâu tùy theo kế hoạch nghề nghiệp của sinh viên

Hỗ trợ học tập bậc Cử Nhân tại ĐH Tổng hợp

đại học tổng hợp

Các trường ĐH Tổng hợp thường triển khai công cụ hỗ trợ sinh viên thành công trong học tập:

 • Tuần lễ đón tiếp, định hướng trước mùa khai giảng.
 • Giáo viên trợ giảng hay người đối thoại đặc biệt sẽ hỗ trợ sinh viên trong việc thay đổi định hướng (nếu cần).
 • Người kèm: sinh viên cùng ngành hay sinh viên khóa cũ hỗ trợ một sinh viên mới.
 • Đón tiếp: thường triển khai vào tháng 7 đến tháng 10 để giúp sinh viên mới trong thủ tục hành chính.
 • Dạy kèm: dưới sự giám sát của một giáo viên để kèm sinh viên mới làm quen với cách diễn đạt, kiến thức chuyên môn cơ bản, phương pháp ghi chép, phiếu đọc bài, cách tìm tài liệu hay tự chủ trong bài làm cá nhân.
 • Định hướng lại: có khả năng sinh viên sẽ thay đổi định hướng học tập, ví dụ chuyển sang một ngành mới ngay tại trường sau khi học một học kỳ, hoặc chuyển sang hệ đào tạo khác như BTA hay DUT, hoặc sau 2 năm Cử nhân cơ bản có thể chuyển sang định hướng nghề nghiệp tới L3 thực hành.

Tham khảo: Danh sách các trường Đại học Tổng hợp của Pháp (Update năm 2015)

Hoạt động nghiên cứu và các mô hình đào tạo trong ĐH Tổng hợp

đại học tổng hợp

Ưu tiên cho giảng dạy đại cương và nghiên cứu, đào tạo ở ĐH Tổng hợp vận động cùng với sự phát triển của công nghệ. 270 trường Tiến sĩ vận hành với sự tham gia của 100 000 nhà nghiên cứu, đảm bảo các hoạt động gắn liền với 1200 trung tâm nghiên cứu và cấp hơn 12.000 bằng TS mỗi năm. Trường Đh Tổng hợp khẳng định sự năng động và khả năng đáp ứng những thay đổi của thế giới bằng việc mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

 • Các chương trình đào tạo kĩ sư cấp khoảng 30% các Chức danh kĩ sư tại Pháp;
 • Hơn 1800 chương trình Cử nhân thực hành (Licence Pro);
 • Chương trình đào tạo kĩ thuật viên với 24 chuyên ngành ở các Viện Đại học Công nghệ (IUT);
 • Chương trình đào tạo quản lý ở các Viện Quản trị Doanh Nghiệp (IAE);
 • Giảng dạy Khoa học chính trị và Kinh tế với 10 Viện Nghiên cứu chính trị, trong đó có Sciences Po Paris.

Cộng đồng các trường ĐH và các cơ sở đào tạo COMUE

Năm 2016, có 25 nhóm trường gồm các ĐH Tổng hợp, các trường và tổ chức nghiên cứu công lập trên toàn nước Pháp phối hợp đào tạo và nghiên cứu chiến lược nhằm tăng cường sự thống nhất giữa các đơn vị, cũng như tăng sức hút với thế giới. Trong các nhóm trường, một số trường ĐH Tổng hợp sát nhập lại với nhau và gia nhập cộng đồng các ĐH Tổng hợp, đó là: ĐH Tổng hợp Grenoble Alpes, Paris-Saclay, Aix-Marseille, Lorraine, Paris Sciences Lettres,…

Cộng đồng các ĐH Tổng hợp và các cơ sở đào tạo này gọi tắt là COMUE, là hiệp hội có tư cách cấp bằng quốc gia, đặc biệt là bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Hoạt động: Tài chính 1,3 tỷ EUR dành cho các dự án hiện đại hóa trang thiết bị của trường.

Các loại bằng khác của ĐH Tổng hợp

Bên cạnh các bằng quốc gia L-M-D, các trường đại học còn cấp các loại bằng riêng gọi là diplôme universitaire (DU) hay interuniversitaire (DIU). Các bằng cấp này nhằm đáp ứng những định hướng đặc biệt của một trường đại học tổng hợp hoặc một nhu cầu của nền kinh tế khu vực. Mỗi trường đại học sẽ được cho phép cấp những loại bằng DU nhất định. Quá trình nộp hồ sơ xin học, độ dài khóa học, phương thức đánh giá tuyển sinh sẽ khác nhau tùy vào mục đích của bằng đó. DU được cấp bởi một trường đại học duy nhất, trong khi DIU là chương trình liên kết giữa nhiều trường đại học và sinh viên thường sẽ phải học ở nhiều địa điểm khác nhau.

Chương trình DU/DIU sẽ không tuân theo mức quy định của học phí quốc gia mà sẽ có học phí riêng như các trường tư thục. Các ngành nghề đào tạo thường thấy trong chương trình DU bao gồm: y tế, alternative medicine (đông y,..), nha khoa, dược, tâm lý học,…

Địa chỉ: 19 đường 46, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM
SĐT: +84 90 336 12 87
Email: enquiries@thetreeacademy.edu.vn

The Tree Academy