Vương quốc Anh bổ sung phụ phí y tế

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2015, công dân tất cả các nước không thuộc Châu Âu, kể cả Việt Nam khi đến sống ở Vương Quốc Anh trên 6 tháng sẽ phải trả “phụ phí y tế” để được hưởng các dịch vụ của Cục Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia của Vương Quốc Anh.

Hiện nay, công dân không phải Châu Âu khi đến Anh Quốc để làm việc, học tập hay sống cùng với các thành viên của gia đình đều được nhận chăm sóc y tế miễn phí của Cục Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia (NHS – National Health Service) giống như các công dân thường trú.

NHS bổ sung phụ phí y tế đối với sinh viên quốc tế

Những thay đổi này sẽ đảm bảo rằng bất cứ ai đến sống ở Anh Quốc cần phải có những đóng góp tài chính phù hợp cho các chi phí chăm sóc sức khỏe.

Phụ phí y tế sẽ là £200/năm đối với mọi công dân, £150/năm đối với sinh viên và phụ phí này sẽ phải được thanh toán cùng thời điểm đăng kí xin thị thực trực tuyến. Người đăng ký thị thực vào Anh sẽ cần phải thanh toán phí này ngay lập tức cho toàn bộ thời gian họ xin cấp thị thực.

Đại Sứ Anh tại Việt Nam ông Giles Lever cho biết:

Vương Quốc Anh vô cùng tự hào về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đẳng cấp quốc tế của Cục Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia dành cho mọi công dân. Sẽ công bằng hơn nếu công dân đến sống hay học tập tại Anh Quốc đóng góp tài chính cho các dịch vụ công này, những dịch vụ mà bản thân họ sẽ được hưởng. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi đưa ra thay đổi này.

Đương nhiên chúng tôi nhận thấy rằng đóng góp quý giá của những công dân đến Vương Quốc Anh học tập và làm việc sẽ góp phần cho nền kinh tế nói chung và vì vậy chúng tôi chủ trương đặt mức phụ phí thấp hơn so với tất cả các chính sách bảo hiểm y tế tư nhân.

Những thay đổi này không áp dụng cho những ai đến Anh với thị thực du lịch và du khách sẽ tiếp tục phải thanh toán mọi chi phí của NHS khi điều trị.

Mức phụ phí này thấp hơn chi phí bảo hiểm y tế ở một số quốc gia khác và, đối với sinh viên nước ngoài, phụ phí này chỉ chiếm có 1% tổng chi phí học tập tại Anh Quốc trong thời gian 3 năm cho tới khi tốt nghiệp.

Khi thanh toán phụ phí này, công dân nhập cư sẽ được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của NHS giống như mọi công dân thường trú trong suốt thời gian được phép cư trú có ghi trên thị thực. Khoản phí này sẽ trực tiếp được chuyển cho NHS.

Để có thêm thông tin và hướng dẫn chi tiết hãy truy cập đường link.