Bản tin nhanh: Cập nhật từ UKVI

Kể từ đầu năm 2015, United Kingdom Visas and Immigration (UKVI) đưa ra những chính sách mới dành cho sinh viên quốc tế và có hiệu lực kể từ tháng 04 năm nay.

1. Secure English Laguage Test (SELT) – Bài thi ngôn ngữ được chấp nhận tại Vương quốc Anh

UKVI vừa công bố một danh sách các bài thi ngôn ngữ được chấp nhận tại Vương quốc Anh vào ngày 06 tháng 04 vừa qua và có hiệu lực ngay tức thì. Trong văn bản chính thức, UKVI chỉ định các hội đồng tổ chức thi và các bài thi được công nhận ở từng quốc gia. Trước khi đăng ký thi, hãy nhìn qua danh sách này tại website chính thức của UKVI.

Dựa trên văn bản này, tất cả các chứng chỉ IELTS thi sau ngày 05 tháng 04 năm 2015 đều không được công nhận và buộc phải thi lại kỳ thi “IELTS for UKVI”.

Việc sở hữu chứng chỉ tiếng Anh trước ngày 05 tháng 04 năm 2015 được nhà trường xem xét chấp thuận. Một số trường ở Vương quốc Anh có thể sẽ yêu cầu bạn lấy lại chứng chỉ “IELTS for UKVI” thay vì chứng chỉ bạn đã có trước đó. Hãy tham khảo điều này với người tư vấn khóa học hoặc bộ phận tuyển sinh của nhà trường để có thông tin chính xác.

2. Immigration Health Surcharge (IHS) – Phụ phí y tế

Ảnh: Google

Tất cả hồ sơ xin thị thực du học trên 06 tháng được lập sau ngày 05 tháng 04 năm 2015 đều phải thanh toán phụ phí y tế  £150/năm. Sinh viên phải đóng khoản phí này cho trọn khóa học cùng lúc với khi lập hồ sơ xin thị thực du học.

Số tham chiếu IHS (IHS reference number) phải được nôp cùng với hồ sơ xin thị thực.

3. Biometric Residence Permit (BRP) – Quy trình sinh trắc mới

Ảnh: Google

Nhằm tăng cường tính bảo mật, thay vì cấp “sticker” dài hạn cho thị thực du học trên 06 tháng như trước đây, sinh viên sẽ chỉ nhận được “sticker” có thời hạn 30 ngày. Khi Lãnh sự quán hoàn trả hồ sơ xin xét thị thực cùng kết quả, sinh viên cũng sẽ nhận được một lá thư xác nhận thời hạn chính xác cho việc lưu trú và nơi sinh viên nhận được BRP tại Vương quốc Anh (dựa vào địa chỉ nơi ở mà sinh viên cung cấp lúc đăng ký xin xét thị thực).

Ngay khi đến Vương quốc Anh, sinh viên nên tìm đến địa chỉ được chỉ định và nhận BRP để hơp thức hóa việc lưu trú của mình.

4. Thị thực du học ngắn hạn

Student studying by Don Hamerman For Rutgers Photo Services

Kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2015, các loại thị thực Student Visitor, Extended Student Visitor và Child Visitor đều được xem là thị thực du học ngắn hạn. Quy định mới cho các loại thị thực này như sau:

  • Sinh viên (dưới 18 tuổi và trên 18 tuổi) được phép đăng ký thị thực du học ngắn hạn (tối đa 06 tháng) khi đăng ký học các khóa ngắn hạn, bao gồm khóa học tiếng Anh.
  • Sinh viên (trên 18 tuổi) được phép đăng ký thị thực du học ngắn hạn (tối đa 11 tháng) khi đăng ký các khóa học tiếng Anh.

Kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2015, các sinh viên thuộc diện thị thực du học ngắn hạn được phép lưu lại Vương quốc Anh tối đa 30 ngày để hoàn thành khóa học.

5. Thay đổi tên gọi hình thức bảo trợ

Sau ngày 05 tháng 04 năm 2015, UKVI thay đổi tên gọi các hình thức bảo trợ du học của cơ sở đào tạo Vương quốc Anh như sau:

  • “Tier 4 Sponsor” thành “Highly Trusted Sponsor”
  • “Probationary Sponsor” thành “A Rated Sponsor”

Kết

Để bảo đảm hồ sơ xin xét thị thực du học không bị sai sót, sinh viên nên tham khảo các thông tin từ các website chính thức của chính phủ, hoặc tham khảo người tư vấn.