Bằng cấp tại Pháp: 2. Bằng Cử nhân

bằng cử nhân Pháp bằng cử nhân Pháp bằng cử nhân Pháp

Bằng Cử nhân là một bằng cấp quốc gia tương đương bậc tốt nghiệp THPT + 3 năm đại học. Cần phải phân biệt 2 loại bằng Cử nhân: cơ bản thường được gọi đơn giản là bằng Cử nhân (Licence) và Cử nhân thực hành (Licence professionnelle hoặc Licence Pro).

licence

Bằng Cử nhân (Licence)

Bằng Cử nhân được cấp sau 3 năm học đại học theo chương trình cử nhân cơ bản, tức là 6 học kỳ, mỗi học kỳ gồm 30 ECTS, tổng cộng là 180 ECTS. Các chuyên ngành liên quan đến tất cả các lĩnh vực đào tạo, việc cân đối giữa số giờ học lý thuyết và thực hành thay đổi tùy theo các môn học.

Chương trình học ba năm được tổ chức xoay quanh yêu cầu nắm vững kiến thức, trong đó có việc tiếp thu các kiến thức cơ bản trong năm thứ nhất (L1) và năm thứ hai (L2) và bắt đầu bước vào chuyên ngành trong năm thứ ba (L3). Ngoài ra cũng có các bằng cử nhân hai hoặc ba chuyên ngành, có tính chọn lọc hơn so với các bằng cử nhân truyền thống, giúp cho sinh viên đạt được năng lực kép nhờ các chương trình học liên ngành.

Danh mục các chương trình đào tạo bậc Cử nhân

Bằng Cử nhân thực hành (Licence professionnelle)

licence
Licence professionnelle

Bằng Cử nhân thực hành là chương trình đào tạo hướng nghiệp dành cho đối tượng sinh viên đã hoàn thành hai năm đại học, cấp bằng có tên là Cử nhân, tương đương 3 năm học đại học. Loại chương trình đào tạo này được giảng dạy và cấp bằng trong các trường IUT trực thuộc các ĐH Tổng hợp. Thực tập sinh và giảng viên đến từ các doanh nghiệp giúp cho chương trình học có một định hướng nghề nghiệp rất rõ rệt và là chương trình đào tạo chất lượng để hành nghề sau khi tốt nghiệp.

Danh sách các chương trình Cử nhân thực hành:

La licence professionnelle

Nên làm gì sau khi có được bằng?

Bằng Cử nhân cơ bản chủ yếu nhằm để học tiếp lên Thạc sĩ.

Sau khi có một bằng Cử nhân thực hành, sinh viên có thể sẵn sàng đi làm.

Lưu ý: Bằng Cử nhân thực hành không phải là một sự chuẩn bị đương nhiên để học tiếp lên thạc sĩ thực hành. Cần phân biệt rõ giữa hướng đào tạo nghề (Cử nhân thực hành) và đào tạo thông thường với mục đích chuyên ngành (thạc sĩ thực hành). Những sinh viên đã có bằng Cử nhân thực hành và muốn học tiếp lên bậc Thạc sĩ (dù theo hướng chuyên ngành, nghiên cứu hay thực hành) phải đăng ký theo Master I hoặc Cử nhân năm 3 hệ cơ bản, căn cứ theo kết quả đạt được trong năm học Cử nhân thực hành và các tiêu chí tuyển chọn vào các chương trình đào tạo chung mà họ mong muốn.

Theo Campusfrance

Địa chỉ: 19 đường 46, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM
SĐT: +84 90 336 12 87
Email: enquiries@thetreeacademy.edu.vn

The Tree Academy


Các loại bằng cấp tại Pháp: