Bằng cấp tại Pháp: 1. Các bằng Quốc gia đào tạo nghề

Sinh viên với bằng tốt nghiệp THPT và 2 năm học nghề sẽ được trao bằng quốc gia đào tạo nghề của Pháp.

Nâng cao trình độ, kiến thức công nghệ chuyên sâu và kinh nghiệm thực hành là những điều kiện để hòa nhập vào môi trường nghề nghiệp. Để đáp ứng được những đòi hỏi này, hệ thống đào tạo đại học của Pháp có chương trình cấp bằng thực hành nghề ở giai đoạn Cử nhân kết hợp cả lý thuyết và thực hành, có các khóa thực tập trong quá trình học và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập vào môi trường nghề nghiệp một cách nhanh chóng.

Bằng kĩ thuật viên cao cấp (BTS)

bằng Quốc gia đào tạo nghề

Brevet de technicien supérieur (BTS) là một bằng thực hành nghề quốc gia được cấp sau khi hoàn thành 2 năm học, tương đương 120 ECTS, ở 136 chuyên ngành trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp và nghệ thuật tạo hình. Chương trình học BTS kéo dài 2 năm, thường dạy trong ở trong các phân ban Kĩ thuật viên cao cấp (STS) tại các trường THPT công lập hay tư thục. Bằng này cho phép sinh viên thực hành nghề ngay sau khi hoàn thành, ở các vị trí công việc với tư cách kĩ thuật viên chuyên môn.

Danh sách các chuyên ngành BTS:

BTS, DTS et DMA: Liste des spécialités et des référentiels disponibles

Trong đó có 19 chuyên ngành về nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm đào tạo cấp bằng Kĩ thuật viên cao cấp nông nghiệp (BTSA).

Bằng đại học công nghệ (DUT)

Image result for Diplôme universitaire de technologie

Diplôme universitaire de technologie (DUT) là bằng quốc gia được cấp sau 2 năm học, tương đương với 120 ECTS. Sinh viên được đào tạo trong các Viện Đại học Công nghệ trực thuộc các Đại học tổng hợp. Lĩnh vực đào tạo bao gồm thương mại, dịch vụ và công nghệ với 24 chuyên ngành thuộc sản xuất và công nghiệp (khoa học vật liệu, cơ khí và sản xuất…) và dịch vụ (hành chính, truyền thông, quản lý, thông tin,…). Chương trình đào tạo thực hành này thường có kèm theo một khóa thực tập bắt buộc và cho phép vừa có thể ra làm việc ngay nhưng cũng có khả năng học tiếp Cử nhân thực hành, bậc Kĩ sư hoặc chương trình của trường thương mại.

Làm gì sau khi đã có một bằng đào tạo nghề ngắn hạn?

Sinh viên tốt nghiệp DUT hay BTS có thể đi làm ngay hoặc học tiếp. Để học tiếp với mục đích lấy bằng cao hơn, sinh viên phải có kết quả tốt ở 2 năm học trước, có thể đăng ký vào Cử nhân năm 3 (L3) để học cao hơn hoặc Cử nhân thực hành năm 3 (LP3) nếu theo định hướng nghề nghiệp. Đối với 1 số chuyên ngành, sinh viên có thể đăng ký vào học tại các Grande Ecole (trường kinh doanh, trường kĩ thuật, trường nông học hoặc thú y). Các trường này thường tổ chức kì thi tuyển chuyên ngành, các lớp bắc cầu hoặc lớp dự bị khoa học dành cho sinh viên đã có bằng BTS, BTSA hay DUT.

Danh sách chương trình Cử nhân thực hành:

Licence professionnelle

Chú ý:

Khóa dự bị chuyển tiếp sau bằng Kĩ thuật viên cao cấp gọi là prépa ATS. Các khóa ATS là dự bị khoa học hay kinh tế, học trong một năm dành cho thí sinh đã có bằng BTS, BTSA hay DUT tùy theo trường hợp để chuẩn bị vào trường Kĩ sư, trường Nông nghiệp, Thú y hay trường quản trị.

Theo Campusfrance

Địa chỉ: 19 đường 46, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM
SĐT: +84 90 336 12 87
Email: enquiries@thetreeacademy.edu.vn

The Tree Academy


Các loại bằng cấp tại Pháp:

•   Các bằng quốc gia đào tạo nghề BTS và DUT
•   Bằng Cử nhân (Licence)
•   Bằng Thạc sĩ (Master)
•   Bằng Tiến sĩ (Doctorat)