Điều gì làm nên nét riêng biệt của New York?

New York là vùng đất mà mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến để tìm kiếm cơ hội và thực hiện ước mơ.