Giải thích về Hệ thống chuyển đổi tín chỉ Châu Âu (ECTS)

ECTS, viết tắt của European Credit Transfer System, là một hệ thống tín chỉ được thiết kế nhằm giúp sinh viên có thể học ở nhiều nước khác nhau một cách dễ dàng.