20 cụm từ tiếng Anh thường bị nhầm lẫn

Nhiều trang web nổi tiếng cũng gặp phải sai lầm khi sử dụng những thành ngữ này, mà các công cụ tự kiểm tra chính tả thường không phát hiện ra.