HAAGA-HELIA – Trường ĐH KHƯD được nhà tuyển dụng ưa thích nhất

Haaga-Helia UAS – một trong những UAS được nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất.